Digital verktøykasse skal utviklast

Då har vi fått klarsignal frå Nasjonalbiblioteket om å omdisponere noko av midlane i prosjektet til å utvikle ei digital verktøykasse. Sida vil bli tilgjengeleg på den nye versjonen av nettstaden bibliotekutvikling.no som Nasjonalbiblioteket har utvikla. Verktøykassa vil vere brukarvenleg, slik at terskelen for å ta i bruk verktøya blir låg. Innhaldet skal passe for… Les mer Digital verktøykasse skal utviklast