Workshop 2 og nytt om ressursgruppa

Datoane for workshop 2 i Oslo er satt, det blir onsdag 9. og torsdag 10. januar 2019.  Nokre tema som blir tatt opp i Oslo, er: Fleire juridiske spørsmål, kunnskap om offentleg hjelpepapparat, meldeplikt, avvergingsplikt, opplysningsplikt, m.m. Barn i biblioteket. Korleis snakke med barn som har det vanskeleg? Korleis handtere ungdom/ungdomsgjengar Fleirkulturell forståing/fleirkulturell kommunikasjon Kom… Les mer Workshop 2 og nytt om ressursgruppa

Program for workshop 1

Programmet til workshop 1 er no spikra, og det ser ut som om det blir to spanande dagar i Molde. Programmet for workshopen 30.-31. oktober blir:   Dag 1, 30.oktober: 10:30-11:00: Velkomen og presentasjonsrunde 11:00 – 11:45: Juridiske spørsmål rundt konflikthandtering og uønska åtferd i biblioteket, v/ Møre og Romsdal fylkeskommune, juridisk avdeling 11:45-12:30: Lunsj… Les mer Program for workshop 1

Dialogkort

Fagforbundet har i samarbeid med Cecilie Røe og Anne Clementz utvikla dialogkort for konflikthandtering i bibliotek. Ansatte i folkebibliotek kan møte mange utfordringar på jobb. Dialogkorta er ei samling av problemstillingar og utfordringar som vi trur mange vil kjenne seg att i. Dialogkorta er basert på dei funna som vart gjort i masteroppgåva «Der ingen… Les mer Dialogkort