Dialogkort

Fagforbundet har i samarbeid med Cecilie Røe og Anne Clementz utvikla dialogkort for konflikthandtering i bibliotek. Ansatte i folkebibliotek kan møte mange utfordringar på jobb. Dialogkorta er ei samling av problemstillingar og utfordringar som vi trur mange vil kjenne seg att i. Dialogkorta er basert på dei funna som vart gjort i masteroppgåva «Der ingen… Les mer Dialogkort

No er vi i gong!

Gleda var stor då vi fekk vite at vi fekk midlar frå Nasjonalbiblioteket til prosjektet vårt! Prosjektleiar Cecilie Røe vil saman med arbeidsgruppa si ha første møte mandag 4. juni. I arbeidsgruppa sitt One Marthe Vik (Møre og Romsdal fylkesbibliotek), Heidi Drageseth (Møre og Romsdal fylkesbibliotek), Claus Christian Hansen (Sunndal folkebibliotek), Elisabeth Solheim (Kristiansund bibliotek)… Les mer No er vi i gong!